Kdo jsme?

Moravští bratři bylo téma po dlouhá desetiletí nežádoucí a tudíž i na severní Moravě zcela zapomenuté. Po revoluci se je snažil od r.1990 představit české veřejnosti "Klub prátel Suchdolu nad Odrou a podniknul několik úspešných popularizačních akcí.

Toto významné téma však vyžadovalo ješte vetší pozornost, proto v r. 1999 vzniklo občanské sdružení MORAVIAN Historicko.

Vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou, které začalo intenzivně sdružovat všechny nadšené obdivovatelé díla Moravanů. Podařilo se vytvořit v centru Suchdolu nad Odrou areál s muzeem, Parkem Moravských bratří a dalšími pozoruhodnostmi, které jsou pritažlivé pro návštevníky. Muzeum Moravských bratří není jen budovou s expozicemi, ale i instituce, která shromažduje památky na Moravské bratry, iniciuje obnovu dalších pamětihodností připomínající Moravské bratry. Objevuje další studijní prameny a produkuje nové publikace. Naše společenství je ekumenické a bezkonfesijní. Sdružuje prátele z církví: BJB, CASD, CB, CCE, JB, KS, SCEAV.

Stručná historie Moravských bratří

Kdo jsou Moravští bratří - Moravané? Nejstručneji rečeno: Potomci Jednoty bratrské ze severní Moravy. Predevším ale z fulneckého sboru, jejichž posledním kazatelem byl J. A. Komenský. V Suchdole si však uchovali své povědomí príslušnosti k Jednotě po celou dobu protireformace až do duchovního probuzení r.1723.

V r.1722 založil prostý tesař Kristián David ze Ženklavy pro své souvěrce, tajné evangelíky ze severní Moravy v nábožensky svobodném Sasku město Herrnhut, česky Ochranov. Tam v době náboženské nesvobody v letech 1722-1781 postupně uteklo ze severu Moravy asi 650 tajných protestantů. Nejvíce jich pochází ze Suchdolu nad Odrou, asi 280. Z dalších obcí uteklo 100 obyvatel z Kunína, ze Šenova u Nového Jicína 58, Žiliny 47, Životic 24, Mankovic 21, Ženklavy 17, Butovic 9, Štramberku 9 a oblasti Nízkého Jeseníku 100.

V Herrnhutu pak obnovili r.1727 Jednotu bratrskou a věnovali se evangelizacní a misijní práci doslova v celém svetě, takže dnes mužete narazit na Moravské kostely a školy na všech pěti kontinentech: V Anglii, Irsku, Německu, Holandsku, Severní i Jižní Americe, na Aljašce, Grónsku, v Karibské oblasti, Indii, Africe, Surinamu, Tibetu, Labradoru, Rusku, prostě téměř všude. Historie Moravských bratří – Moravanů patří mezi to nejcennější,co daly naše země Evropě a lidstvu.

Činnost za námi

1963 – 1973 se v Suchdole n.O. intenzivně zabýval dějinami Moravských bratří českobratrský evangelický farář Gustav Adolf Rícan (1912-73). Impuls k tomu dala spisovatelka Leontina Mašínová, která sbírala materiály pro svůj román "Moravané". Publikoval v časopisech a vydával vlastním nákladem několik menších, ale významných prací, navázal kontakty s Herrnhutem a zhotovil r.1970 první expozici o MB. Podařilo se mu shromáždit v krátké době veliký fond písemností, který je základem i pro současné bádání.

1990 Vznikl Klub prátel Suchdolu n.O., jehož členové se zabývali dějinami obce.

1992 Při výročí 400let nar. J.A.Komenského v evangelickém kostele otevřena expozice Moravští bratři.

1996 I. konference s mezinárodní úcastí k výročí Davida Nitschmanna prvního biskupa obnovené Jednoty bratrské. Vznik expozice David Nitschmann. Navázány kontakty s Herrnhutem, Českým Rixdorfem a badateli v zahraničí. Byly vydány první dvě publikace na téma Moravští bratři. Usporádán autobusový zájezd do Herrnhutu.

1997 Zapůjčení expozice D.Nitschmann do Herrnhutu, naše účast na oslavách 275 let založení Herrnhutu. Založení Parku Moravských bratří, zasazen první strom z Herrnhutu za účasti městského zastupitelstva Herrnhutu a starosty R.Fischera. Vznik nadace MBS (Moravští bratři ze Suchdolu) z důvodu změn ve státní legislativě, musela být 1999 zrušena. Otevření obecního muzea, v nemž je presentována i expozice David Nitschmann.

1999 Protože téma Moravští bratři je príliš obsáhlé a významné, než aby se práce dále konala v rámci činnosti Klubu prátel Suchdolu, bylo založeno občanské sdružení Moravian Historicko-vlastivedná společnost v Suchdole n.Odrou.

2000 Pěší cesta po stopách exulantu podle deníku Davida Nitschmanna Syndika ze Suchdolu do Herrnhutu na oslavy 300 let narození N.L.Zinzendorfa se zastávkou v Gnadenfrei-Pilawa Górna.

2001 Budování Muzea Moravských bratří, kde vznikla v přízemí expozice o událostech na Kravarsku před exilem. V další místnosti expozice k osobnostem: David Nitschmann, Melchior Zeisberger, Johan Münster. Otevření se konalo pri příležitosti II.Konference Moravian. S odbornými referáty vystoupilo 13 badatelů.

2002 Akce „Dům pro Suchdol“. V rámci uděleného grantu bylo zpracováno 7 architektonických studií obytných objektů, na jejich renovaci do původní podoby.

2003 První setkání se zahraničními partnery Pilawa Górna-Gnadenfrei (Polsko) a s Herrnhutem, pro vytvoření podmínek získat investiční granty v rámci příhraniční spolupráce od Evropské únie.

III. Mezinárodní konference Moravian k výročí Davida Nitschmanna Syndika. Při té príležitosti otevřeny expozice: David Nitschmann Syndikus, Exekuce na Kunwaldském panství. S odbornými referáty vystoupilo 13 badatelů.

Objekt muzea dostal novou fasádu z grantu, který získala obec.

2004 Vydání Sborníku přednášek ze III.konference. Činnost se soustředila na vytvoření trojpartnerství Polsko-Česko-Německo.

Objekt muzea dostal nové okna, provedené v původní podobě z grantu, který získala obec.

2005 Dokončená úprava fasád

Činnost před námi

Získání grantu z projektu Interreg IIIa neinvestičního a investičního.

Příprava IV. Konference Moravian 14.-15.10.2006

Příprava velké expozice o misijním díle Moravanů otevřít bychom ji chteli při konferenci.

Naše publikační činnost:

V „Edice Suchdol“ (edice Klubu přátel Suchdolu)

Edice Moravian:

© 2023 Moravian.cz | Web design ToshTak.com | Doménu poskytla Jednota bratská
Partneři: Silesia Evropská unie Česko německý fond budoucnosti