Via exulantis - Cesta exulantů

Cesta exulantů

Ze Suchdolu a okolí před tuhým pronásledováním uprchlo asi 550 obyvatel Kravařska -tajných evangelíků. Jejich útočištěm bylo městečko Herrnhut, česky Ochranov v Sasku, které r.1722 založil na panství hraběte Zinzendorfa tesař ze Ženklavy Kristian David.
V době, kdy dorazili první uprchlíci ze Suchdolu, mělo jen několik rozestavěných domů, rychle se však plnilo dalšími příchozími a přibývaly další domy. Cestu do Herrnhutu
350 km dlouhou absolvovali ti nejzdatnější asi za 11 dnů. Někteří nesli s sebou několikadenní děti, absolvovaly ji i staré sedmdesátileté osoby, někteří uprchli přímo
z vězení polonazí, často i ve sněhových vánicích. Někteří byli cestou chyceni, vráceni
a zemřeli na galejích. Přesto se mnozí vraceli zpět pro své sourozence, rodiče a přátele. Kristian David ji absolvoval dvanáctkrát.

Počátky projektu Via exulantis

V r. 1996 byl první pokus o realizaci, který se nezdařil. V r. 2000 podniknuta první pěší cesta do Herrnhutu, při příležitosti 300 let od narození N. L. Zinzendorfa členy Moravian ve dnech 17. - 26 května. K této příležitosti byl vydán leták s popisem budoucí Via exulantis asi 100 ks a natočen film.

exulantis exulantis exulantis


Při příležitosti III. konference MORAVIAN r. 2003 bylo vzpomenuto jubileum 300 let od narození Davida Nitschmanna Syndika(1703-79), který popsal deníkovým zápisem svou cestu Suchdol - Hernhut jako jeden z “Fünf Kirchenmänner“. K jeho osobě byla 18. 10. 2003 otevřena expozice David Nitschmann Syndikus, kde je připomenuta cesta prvních emigrantů ze Suchdolu do Hernhutu. Pro tuto cestu byl vybrán název "Via exulantis".
Na místě kde stál dům Davida Nitschmanna Syndika, byla umístěna také infotabule, vyznačen byl půdorys domu. V těch místech byl r. 2003 zasazen strom z Zeistu, kde je David Nitschmann Syndikus pohřben.

Pokračování projektu

Od roku 2003 trvala úzká spolupráce a častá setkávání s Pilawa Górna (Gnadenfrei)
a Herrnhutem, takže v r. 2004 byla uzavřena trojstranná smlouva o partnerství.
Před muzeem byla umístěna infotabule, jako začátek Via exulantis. Slavnostně byla otevřena 14.10.2006. V r. 2006 byla také vydána publikace Via exulantis - turistický průvodce a v r. 2012 její II. vydání. Vdalších letech cestu absolvovalo jen několik jednotlivců.
V r. 2018 bylo zahájeno intenzivní budování Via exulantis za pomoci tří průkopnic
z Brna: Heleny Mahelové, Věry Osvaldové a Kateřiny Szczepaníkové.

exulantis exulantis exulantis


Šťastnou cestu, zdrávi došli!


© 2019 Moravian.cz | Web design ToshTak.com | Doménu poskytla Jednota bratská
Partneři: Silesia Evropská unie Česko německý fond budoucnosti