Via exulantis - Cesta exulantů


Pohled do historie...
Co je Via exulantis...
O našem projektu...
Informace pro zájemce o pouť...
Reportáže od současných
poutníků...


Cesta exulantů

O nás
       


Ze Suchdolu a okolí před tuhým pronásledováním uprchlo asi 550 obyvatel Kravařska -tajných evangelíků. Jejich útočištěm bylo městečko Herrnhut, česky Ochranov v Sasku, které r.1722 založil na panství hraběte Zinzendorfa tesař ze Ženklavy Kristian David.
V době, kdy dorazili první uprchlíci ze Suchdolu, mělo jen několik rozestavěných domů, rychle se však plnilo dalšími příchozími a přibývaly další domy. Cestu do Herrnhutu
350 km dlouhou absolvovali ti nejzdatnější asi za 11 dnů. Někteří nesli s sebou několikadenní děti, absolvovaly ji i staré sedmdesátileté osoby, někteří uprchli přímo
z vězení polonazí, často i ve sněhových vánicích. Někteří byli cestou chyceni, vráceni
a zemřeli na galejích. Přesto se mnozí vraceli zpět pro své sourozence, rodiče a přátele. Kristian David ji absolvoval dvanáctkrát.


Počátky projektu Via exulantis

O nás

Tento projekt byl podpořen
Nadačním Fondem Hyundai
a Nadací OSF

V r. 1996 byl první pokus o realizaci, který se nezdařil. V r. 2000 podniknuta první pěší cesta do Herrnhutu, při příležitosti 300 let od narození N. L. Zinzendorfa členy Moravian ve dnech 17. - 26 května. K této příležitosti byl vydán leták s popisem budoucí Via exulantis asi 100 ks a natočen film.

exulantis exulantis exulantis


Při příležitosti III. konference MORAVIAN r. 2003 bylo vzpomenuto jubileum 300 let od narození Davida Nitschmanna Syndika(1703-79), který popsal deníkovým zápisem svou cestu Suchdol - Hernhut jako jeden z “Fünf Kirchenmänner“. K jeho osobě byla 18. 10. 2003 otevřena expozice David Nitschmann Syndikus, kde je připomenuta cesta prvních emigrantů ze Suchdolu do Hernhutu. Pro tuto cestu byl vybrán název "Via exulantis".
Na místě kde stál dům Davida Nitschmanna Syndika, byla umístěna také infotabule, vyznačen byl půdorys domu. V těch místech byl r. 2003 zasazen strom z Zeistu, kde je David Nitschmann Syndikus pohřben.

Pokračování projektu

Od roku 2003 trvala úzká spolupráce a častá setkávání s Pilawa Górna (Gnadenfrei)
a Herrnhutem, takže v r. 2004 byla uzavřena trojstranná smlouva o partnerství.
Před muzeem byla umístěna infotabule, jako začátek Via exulantis. Slavnostně byla otevřena 14.10.2006. V r. 2006 byla také vydána publikace Via exulantis - turistický průvodce a v r. 2012 její II. vydání. Vdalších letech cestu absolvovalo jen několik jednotlivců.
V r. 2018 bylo zahájeno intenzivní budování Via exulantis za pomoci tří průkopnic
z Brna: Heleny Mahelové, Věry Osvaldové a Kateřiny Szczepaníkové.

exulantis exulantis exulantis


Další etapa budování Via exulantis byla plánována pro r. 2019 - 2020.
Záměrem je provést průzkum a sbírat cíleně informace pro třetí, konečnou etapu. Zrealizovat by se měly tyto dostupné záměry : Postupujeme při budování podle projektu verze 09 a itineráře, který se průběžně plní informacemi.

Odkaz na Projekt v.09 je zde ...

Vedoucím přeshraničního projektu Via exulantis se stal Mgr. Jáchym Pantálek,
absolvent pedagogické fakulty university v Ostravě, hovořící plynule anglicky a polsky.
Kontakt:      tel.: (+420) 772 720 834      e-mail: jachym.pantalek@gypri.cz
V případě zájmu o putování po této cestě se prosím obracejte na něj.
V Muzeu Moravských bratří v Suchdole n.O. najdete infostánek pro poutníky
na Via exulantis. Právě zde obdržíte nejdůležitější informace k plánované cestě:

exulantis


Můžete se na nás obracet i do zpráv na facebooku.
Via exulantis na facebooku je zde...

Pravidla pro poutníky, aby jim mohl být vydán dekret : Od 27.7.2019 po trase Via exulantis putovali manželé Petra a Pavel Krištofovi
z Valašského Meziříčí, kteří se stali významnými podporovateli projektu. Snažili se najít nejvýhodnější trasu a co nejvíce možností k přenocování, ze kterých se postupně má vybudovat síť nocleháren a služeb.
exulantis exulantis

Odkaz na blog Petry Krištofové, kde můžete jejich cestu sledovat, je zde ...
(Adresa   https://askvpetra.wixsite.com/website)

Další mapování cesty Via Exulantis: Ve dnech 29.6.-4.7.2020 skupina sedmi členů
a příznivců spol. Moravian uskutečnila cestu do Polska a Německa za účelem podrobnějšího mapování Via Exulantis pro potřeby turistů a poutníků. Účastníci této expedice putovali auty, na jízdních kolech i pěšky. Zmapovali podstatnou část trasy, navázali nové kontakty s několika institucemi i příznivci, setkali se s některými již známými podporovateli tohoto projektu. Výpravu vedli předseda společnosti Moravian Daniel Říčan a vedoucí projektu Via Exulantis Jáchym Pantálek. Záznamy, které během cesty pořídili, by měly pomoci najít nejvýhodnější trasu a možnosti k přenocování a dalším službám.
exulantis exulantis

Odkaz na podrobnou zprávu z expedice je zde ... Odkaz na Zpravodaj o expedici a fotogalerii je zde ...


Benigna Carstens z Herrnhutu v Německu, farářka a členka vedení Jednoty bratrské, se vydala 17.8.2021 po Via exulantis na pětidenní cestu na kole. Putovala přes Krnov, Glucholazy, Prudnik, Nysu, Pilawu Górnu, Swidnicu a Jeleniu Góru. Vytvořila zajímavou prezentaci s fotografiemi, kterou do češtiny přeložila Renata Kunzová.
exulantis exulantis

Prezentaci si lze prohlédnout na následujícím odkazu (otevření souboru trvá delší dobu) ...


Dne 26.8.2021 vyrazila po Via exulantis další mapovací expedice. Tým tvořili vedoucí projektu Via Exulantis Jáchym Pantálek a dva příznivci Roman Lipový a Matěj Slíva. Za poměrně chladného a deštivého počasí se po krátké poradě v Muzeu Moravských bratří vydali na cestu ze Suchdolu nad Odrou. Úkolem účastníků expedice bylo detailněji prozkoumat terén v části Via Exulantis, jak na české, tak na polské straně a případně objevit další možné varianty některých úseků cesty. Zaměřili se také na informace o možnostech noclehů na trase.
exulantis exulantis

Odkaz na podrobnou zprávu Jáchyma Pantálka z expedice je zde ...


V pondělí 11. 4.2022 se vydal pěšky na pouť ze Suchdolu do Herrnhutu Josef Šimčík
z Pňovic u Olomouce. Část trasy absolvoval na našem území, pak pokračoval ve směru Nysa, Pilawa Górna, Swidnica, Jelenia Góra, Leuba, Herrnhut. Na některých místech navštívil památky, zanechané tam Moravskými bratry. Za devět dnů urazil cca 400 km.

exulantis exulantis

Průběh putování Josef Šimčíka, spadající do období Velikonoc 2022, můžete sledovat na tomto odkazu (s komentářem Daniela Říčana)...

Šťastnou cestu, zdrávi došli!

© 2024 Moravian.cz | Web design ToshTak.com | Doménu poskytla Jednota bratská
Partneři: Silesia Evropská unie Česko německý fond budoucnosti